Almindelige misforståelser omkring solceller:

 

Der ydes støtte til solcelle anlæg: "Nej det gør der ikke": Det der af både politikkere og pressen omtales som støtte, er den pris der betales for den "overskudsstrøm", som af solcelleanlægget lægges ud til de øvrige forbrugere. Prisen for en købt KWH er i år 2013 ca. 2 Kr., mens der med den nye solcellelov kun gives 1,30 Kr. for den part som sælges de første 10 år og derefter 0,40 Kr. Det kan sammenlignes med at indsætte 200 Kr. i banken og et år efter kun kunne hæve 130 Kr eller efter 10 år kun 40 Kr. Det er der da ikke meget støtte i? Men hvorfor klager staten sig så? Det gør staten på grund af manglende indtægter for salg af el, tænk hvis det var på samme måde med f.eks. isolering, her mister staten også afgifter på el, olie osv. Måske skulle isolering beskattes? Man kunne nemt få det indtryk at afgifter vejer langt tungere end et godt miljø - hellere olie, kul og støjende vindmøller end solceller.

 

Måleren løber baglæns: "Nej det gør den ikke"! Måleren bliver udskiftet eller omkodet til at måle forbruget, som normalt, men viser også hvor meget overskydende strøm der sendes ud til de andre forbrugere på el-nettet. Forskellen er afgørende stor, da den nye solcellelov giver et langt mindre beløb for det man sælger. Forhandlerne af solcelleanlæg er med deres reklameslogans skyld i denne misforståelse.

 

Solcelleejere betaler ikke afgifter til el-nettet: "Jo det gør de"!

Solcelleejere betaler elafgifter på lige fod med andre forbrugere. Den eneste ekstra udgift for elværkerne er, at måleren skal styre tallet for både ind og ud på el-nettet.

 

Anlæggets ydelse måles i KWp: "Nej det gør den ikke"! Solcellernes effekt måles i KWp (Kilo Watt Peak), mens ydelsen forbrug/salg måles i KWH (Kilo Watt Timer).

F.eks. er vores anlæg lovmæssigt begrænset i inverteren fra 7350 KWp til 6000 KWp. Vores anlægs ydelse er af leverandøren sat til ca. 6300 KWH.

Den begrænsede del af den gode forureningsfri energi smides direkte ud i den blå luft! (Hvem kan dog finde på lovgive sådan?)

 

Det er ligegyldigt om inverteren har 1 eller 3 faser: "Nej det er det ikke"! Når man forbruger strøm er det fordelt over alle tre faser, derfor vil man, mens anlægget producerer støm, direkte kunne bruge en forholdsmæssig større andel.

 

Monokrystalinske solceller er bedre end poly: "Nej det er de ikke" !

Monokrystalinske solceller yder måske en ganske lille smule mere på samme areal, mens de polykrystalinske solceller har en længere levetid.

 

Solarlog - Solceller - Ja tak! Tænk på vores efterkommere © Annette Lise Uttenreitter og Erik Munch
Powador10 - Solceller - Ja tak! Tænk på vores efterkommere © Annette Lise Uttenreitter og Erik Munch
Scheuten-P60-245W © Annette Lise Uttenreitter og Erik Munch