Solceller – Ja Tak!

Tænk på vores efterkommere...

 

Dette er IKKE en objektiv hjemmeside om solceller. Denne hjemmeside er udelukkende et udtryk for vores egne meninger vedrørende politikernes og andres negative holdning til den 100% forurenings- og støjfri utømmelige el-energi fra solceller.

 


 

Vi har et forholdsvis højt elforbrug (10.000-12.000 KWH årligt), da vi opvarmer vores 200 m² store hus med en varmepumpe. Varmepumpen har reduceret varmeudgiften med mere end 50% i forhold til vores forhenværende oliefyr. Nu har vi reduceret vores el-udgift med yderligere 50% ved at installere et solcelleanlæg (ca. 6.300 KWH årligt).


Vi har desuden efterisoleret huset og udskiftet diverse hårde hvidvarer til nogle mindre strømkrævende af slagsen. Næsten alle elpærer er udskiftet til LED-pærer, da de kræver langt mindre strøm også i forhold til de såkaldte lavenergipærer. LED-pærer giver et godt og naturligt lys og bliver ikke varme når de er tændte, de udgør derfor ikke en brandfare som for eksempel halogenlamper. Som eksempel har vi udskiftet et spotskinne over skrivebordet med 3 x 35W = 105W halogenpærer med 3 x 3,4W = 10,2W LED. De passer direkte i fatningen og giver et bedre arbejdslys. Udgiften på LED-pærer er noget højere, men de har også en langt længere levetid. Vores er henholdsvis købt i IKEA (bedre kvalitet) og hos Harald Nyborg (billigere).

 

Vi har på denne måde allerede sparet miljøet for udledning af adskillige tons CO2.

 

Kort efter vi havde købt vores solcelleanlæg, indtrådte der en drastisk lovændring som indebar, at den såkaldte nettoordning blev fjernet (dog stadig gældende for anlæg købt før 1. januar 2013). Denne lovændring er problematisk på flere områder. For det første sættes Danmark tilbage i udviklingen i forhold til I-landene. Det betyder endvidere, at Danmark mister et stort antal arbejdspladser, som der i forvejen er mangel på. For det andet forsvinder incitamentet til at producere bæredygtig energi som husejer. Det er tvivlsomt om det kan svare sig at købe solcelleanlæg efter lovændringen, dette vil kræve store prisfald. I medierne hed det sig at tilskuddet blev fjernet, men der har ikke været tale om et egentligt tilskud, det eneste tilskud har været den fradragsordning, som på daværende tidspunkt var på arbejdsløn ved anlægsarbejder. Dette fradrag er ikke specielt for solcelleanlæg og udgør kun en lille del af anlægsprisen.


Det der fejlagtigt omtales som tilskud, angiver dels måden hvorpå man financierer anlægget og dels måden hvorpå el-produktion og –forbrug afregnes. Når anlægget producerer mere strøm end man selv kan udnytte, sendes den overskydende strøm ud på el-nettet til nytte for de øvrige forbrugere. Man sætter så at sige sit producerede el i ”banken”, og bruger fra nettet når ens forbrug er større end det man producerer (den såkaldte nettoordning) - det virker da utrolig rimeligt. Solcelleanlæg producerer naturligvis mest strøm om sommeren, mens det store forbrug er om vinteren til opvarmning. Men også om sommeren skal f.eks. industri og erhverv bruge energi, og det var da bedre, at en del af denne energi blev produceret miljørigtigt.

 

Elforbruget i industri og erhverv udgør stadig en væsentlig større del af det samlede energiforbrug i forhold til boligerne, og er ikke så afhængig af årstiderne som det private forbrug, der vil således også i sommermånederne være aftagere til den, miljørigtig producerede energi fra solceller. (Kilde: www.danskenergi.dk)

 

Når politikerne alligevel piber skyldes det den manglende indtjening på afgifter, som udgør den største del af elprisen. De vil gerne nedsætte udledningen af CO2 og være miljøbeviste, men har alligevel stoppet det som kunne nedsætte forureningen fra kul- og oliefyrede kraftværker markant. Man kunne drage en parallel til isolering, det koster også staten i form af manglende afgifter til opvarmning, men det er dog ikke blevet forbudt at isolere...


Om klimaforandringerne er menneskeskabte kan vi ikke afgøre, men der er rigtig meget, som tyder på det, samt at det vil blive meget værre i fremtiden.


- de forureningsfri solceller kunne være medvirkende til at give vores efterkommere en bedre fremtid.

Solarlog - Solceller - Ja tak! Tænk på vores efterkommere © Annette Lise Uttenreitter og Erik Munch
Powador10 - Solceller - Ja tak! Tænk på vores efterkommere © Annette Lise Uttenreitter og Erik Munch
Scheuten-P60-245W © Annette Lise Uttenreitter og Erik Munch